Parcourir le français


k


k'a lɛ tɩ lɔ gɩda
k'a lɛ y'à ka
k'a tɩ lɔ gɩda
k'á tʋrka
k'a ʋ a nɩn a grun
k'a ʋ ɩ si k'ɩ kuntə
k'a yɩ puure
k'ɔ ʋ k'ɔ dɩga
k'ɔ ʋ k'ɔ sɩda hɩn
ka
ka du ma
ka gure banɩ y
ka lɛma
ka wɔsa bʋgʋrma
ka y
ka₁
ka₂
ka₃
ka₄
kaa bɔ
kaa da
kaa konla
kaa₁
kaa₂
kaa₃
kaabala
kaabɔlɛ
kaabulən
kaadɩr
kaadɔnmaawʋ
kaagan
kaagɛrma
kaahɔka
kaahɔrgi
kaahʋn
kaakud
kaala